eKatecheza.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

Skład Apostolski - krótkie wyznanie wiary

Skład Apostolski (I):

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

 

Stworzyciela nieba i ziemi.

 

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego,

który począł się z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogerzebion,

zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen

Szanowny Gościu!

Cieszę się, że korzystasz
ze zgromadzonych tu śpiewów
Życzę CI radosnego śpiewania!

Szukacz śpiewów :)

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Słowo Boże na dziś


Copyright ©  PROSTO do CELU, Dariusz Szczerba - All Rights Reserved.

Serwis przygotowany, opracowany i prowadzony przez CEIO.pl