eKatecheza.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

Konkurs Biblijny SP i Gim

Rozpoczął się czas przygotowania do konkursów. W bieżącym roku 2014/2015 będzie to 

 

Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych

Z Dobrą Nowiną przez życie

Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Etap I

Tekst Ewangelii św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

 

Etap II

1. Tekst Ewangelii św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

2. Antonio Salas – „Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże”, Wydawnictwo Święty Paweł, ss: 23–25; 35–42; 52–52; 138–140; 191–192;

3. Etienne Charpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. 91-105 (Ewangelia wg św. Mateusza).

Etap III

1. Tekst Ewangelii św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

2. Antonio Salas – „Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże”, Wydawnictwo Święty Paweł, ss: 23–25; 35–42; 52–52; 138–140; 191–192;

3. Augustyn Jankowski OSB – „Królestwo Boże w przypowieściach”, wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, ss: 49–56; 60–66; 66–70; 88–93; 118–120; 153–158; 190–194;

 

Konkurs Biblijny dla uczniów gimnazjów

Z mądrością Proroków przez życie

Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Etap szkolny:

tekst Księgi Wyjścia (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

Etap rejonowy:

tekst Księgi Wyjścia (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

– ks. Tomasz Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Wydawnictwo WAM -Kraków 2004, s. 89-102 /rozdział: Wyjście z Egiptu i przymierze synajskie/;

ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Księga Wyjścia – nazwa treść i orędzie teologiczne [w:] Krąg Biblijny – materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte /zeszyt spotkań 5/, Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2007, s. 98–102;

Etap wojewódzki:

tekst Księgi Wyjścia (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

– Ambrogio Spreafico, Księga Wyjścia, Wydawnictwo M – Kraków 1998 /rozdziały: Wprowadzenie (s. 5–15), Misja Mojżesza (s. 43–52), Pascha (s. 67–75), Dekalog (s. 113–121), „Szabat jest znakiem między Mną a wami” (s. 147–152), „Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz” (s. 161–167)/

 

– ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Przymierze na Synaju [w:] Krąg Biblijny – materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte /zeszyt spotkań 5/, Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2007, s. 103–108.

Szanowny Gościu!

Cieszę się, że korzystasz
ze zgromadzonych tu śpiewów
Życzę CI radosnego śpiewania!

Szukacz śpiewów :)

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Słowo Boże na dziś


Copyright ©  PROSTO do CELU, Dariusz Szczerba - All Rights Reserved.

Serwis przygotowany, opracowany i prowadzony przez CEIO.pl